توجه! به اطلاع کاربران محترم می رساند؛ عکس های بدون کیفیت از سایت حذف می شوند.

  • عکس هایی که در این پایگاه هستند عکس های واقعی بوده و تصاویر متنی و افکت دار تایید نشده و از سایت حذف می شوند
  • در بخش عکس های کسب و کار، تصاویر از محیط کسب و کار و یا محصول بوده و در قسمت توضیحات، آدرس و شماره تلفن آن کسب و کار قرار می گیرد
  • عکس ملی با هدف قرار دادن تصاویر و عکس های با کیفیت واقعی به معنای ویرایش نشده بودن راه اندازی شده است.
عکس ملی، عکس باکیفیت